top of page

Poranek przed wystawą... :)

Wystawa? Jaka wystawa?! Matka jest sobota daj pospać!!! 😹😂 Tak nasza Frida Kocia Osada*Pl relaksowała się przed 80 i 81 Międzynarodową Wystawą kotów w Brnie😄

Show? What show ?! Mother is Saturday, give me a break !!! 😹😂 That's how Frida Kocia Osada was relaxing before the 80th and 81th International Show of cats in Brno😄

bottom of page